deungdutjai.com
“เรื่องจริงหรือนิยาย (Reuang Jing Reu Niyai)” by S.D.F
Title: เรื่องจริงหรือนิยาย / Reuang Jing Reu Niyai (Real or a Fairy Tale?) Artist: S.D.F (Sex Drug Family) Album: [Single] Year: 2016 เธอเป็นอีกคนที่ทำลาย หรือเป็นสักคนที่โอบกอด Tur bpen eek kon te…