deungdutjai.com
“หลับไปกับฉันตื่นมากับฉัน (Lup Bpai Gup Chun Dteun Mah Gup Chun)” by Nat Myria
Title: หลับไปกับฉันตื่นมากับฉัน / Lup Bpai Gup Chun Dteun Mah Gup Chun (Sleep With Me, Wake With Me) Artist: Nat Myria (นัท มีเรีย) Album: นัท มีเรีย Year: 2006 เธอเดินเข้ามาต่อเติมความฝันทุกอย่าง …