deungdutjai.com
“ฉันคนนี้ก็คน (Chun Kon Nee Gor Kon)” by Aof Pongsak
Title: ฉันคนนี้ก็คน / Chun Kon Nee Gor Kon (I’m Also Human) Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์) Album: Life Is Colorful Year: 2010 เห็นฉันเป็นตัวอะไร จึงไม่เคยให้ความสำคัญ Hen chun …