deungdutjai.com
“จันทร์ยังเต็มดวง (Jun Yung Dtem Duang)” by Bodyslam
Title: จันทร์ยังเต็มดวง / Jun Yung Dtem Duang (The Moon is Still Full) Artist: Bodyslam Album: Drive Year: 2003 ดึกดื่นคืนใด มองฟ้าไม่เห็นจันทร์ ไม่เจอะเจอกัน ให้รู้ไว้ว่ามันไม่หายไป Deuk deun keun…