deungdutjai.com
“น้ำเน่า..เงาจันทร์ (Num Nao…Ngao Jun)” by Bang Kaew
Title: น้ำเน่า..เงาจันทร์ / Num Nao…Ngao jun (Dirty Water…Reflecting the Moon) Artist: Bang Kaew Album: โรงเรียนผู้ชาย / Rohng Rian Poo Chai (Boys School) Year: 2004 รู้มั้ยเธอสวยจะมองก…