deungdutjai.com
“กระดึ๊บ กระดึ๊บ (Gradeup Gradeup)” by China Dolls
Title: กระดึ๊บ กระดึ๊บ / Gradeup Gradeup (Crawl Crawl) Artist: China Dolls Album: ไชน่า แดง / China Daeng (Red China) Year: 2002 ทำยังนี้ไม่ดี อย่างนี้ฉันตามไม่ทัน Tum yung nee mai dee yahng nee ch…