deungdutjai.com
Translated Songs by Four-Mod
B • บีบน้ำตา / Beep Num Dtah (Forcing Out Tears) D • เด็กมีปัญหา / Dek Mee Bpunhah (Problem Child) F • แฟนเขา แฟนเรา / Faen Kao Faen Rao (Her Boyfriend, My Boyfriend) • แฟนคันแรก / Faen Kun Raek (F…