deungdutjai.com
Translated Songs by China Dolls
D • 對不起 Miss Call / Dui Bu Qi Miss Call (I’m Sorry, Miss Call) G • กระดึ๊บ กระดึ๊บ / Gradeup Gradeup (Crawl Crawl) H • H.N.Y • เฮ้ย…มันดี / Hoey Mun Dee (Hey, It’s Good) K • คิดถึงบ้างนะ / Kit Teun…