deskbarshortcuts.com
Bidragsstopp till fler kyrkor
Även scoutverksamheten i Opalkyrkan nekas bidrag av Göteborgs kommun.