design.tu-sofia.bg
доц. д-р Георги Червендинев
Преподаватели Георги Червендинев Завършил съм Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура – София, специалност „Вътрешна архитектура“. Инженерното си образование съм получил в ТУ-София, спе…