design.tu-sofia.bg
Първи графичен пленер
Участници от катедра “Инженерен дизайн”, домакин на пленера: проф. д-р Пенка Димитрова, доц. д-р Георги Червендинев, гл. ас. д-р Здравка Брайкова-Николова, гл. ас. д-р Михаела Гаджева, …