design.tu-sofia.bg
Първа лятна работилница по керамика
Всеки един от участниците интерпретира зададените първични изходни тела. Проведените разговори и обсъждания по време на работния процес се оказаха изключително полезни, тъй като поставената задача …