design.tu-sofia.bg
Дъждовна геометрия
Поезията е материя, която крие в себе си неотменната загадка на чувствата и е твърде субективна платформа, затваряща се сама в себе си. Дали и доколко авторът успява да предаде почувстваната от нег…