design.tu-sofia.bg
Стефан Стефанов
Студентски истории Стефан Стефанов Стефан Стефанов: графичен дизайн, art and creative direction. Основни интереси : повечето аспекти на рекламата – видео и статична, плакат, логотипи, музика, кинем…