design.tu-sofia.bg
КОНКУРС ЗА КОНЦЕПТУАЛЕН ДИЗАЙН НА ТЕЧЕН АРОМАТИЗАТОР ЗА АВТОМОБИЛ „AREON CAR”
Конкурсът на тема КОНЦЕПТУАЛЕН ДИЗАЙН НА ТЕЧЕН АРОМАТИЗАТОР ЗА АВТОМОБИЛ „AREON CAR” се организира и провежда от фирма „Балев Корпорейшън“ ЕООД, специализирана в производството на ароматизатори за …