design.tu-sofia.bg
Nomad People – Oбщност от млади артисти (завършили специалност ИД)
Здравейте, Ние сме зараждащата се общност от млади артисти Nomad People . Нашата кауза е да оставим своята следа като разкриваме забравени обществени сгради и даваме възможност за изява на млади тв…