design.tu-sofia.bg
Обява за раздаването на дипломите на абсолвентите от МФ – випуск 2013
Обява за раздаването на дипломите на абсолвентите от МФ – випуск 2013 г., както следва: На за абсолвентите от окс “бакалавър”, специалности “Машиностроене и уредостроене”, “Мехатроника” и “Инженере…