design.tu-sofia.bg
Кандидатстудентски подготвителни курсове по „Рисуване“ и „Композиция“ (2013-2014)
Катедра „Инженерен дизайн” организира кандидатстудентски подготвителни курсове по Рисуване и Композиция за специалност „Инженерен дизайн“…