dentistpangasinan.com
Magkano ang Bridge
Jerome : Magkano ang bridge? Pangasinan Dentist : Depende sa klase ng bridge at bilang ng bungi. Bisita ka sa clinic para makita ang iyong ngipin.