dentistpangasinan.com
Ano best solution sa bungi?
Mina : Doc, ano ang best solution sa bungi? Pangasinan Dentist : Ang pinakamainam na solution sa bungi ay Dental Implant. May kamahalan nga lang. :) Basahin mo ito para sa impormasyon ng Cost ng De…