demokraterna.org
Yttrandefrihet
Yttrycks- och yttrandefrihet är en hörnsten i alla former av demokrati. Alla ämnen är tillåtna. Alla medier och tekniker är tillåtna. Alla symboler och språk är tillåtna Denna yttrandefriheten elle…