demokraterna.org
Värnplikt
Det bör återinföras en allmän värnplikt inte nödvändigtvis för vapentjänst men för civil beredskap. Den bör omfatta män och kvinnor och den bör samordnas med organisationer som Röda Korset, Läkare …