demokraterna.org
Värdegrund
Demokrati är ett slitet och illa brukat ord ändå representerar det ideal som går långt tillbaka i historien. Kampen för rättvisa, frihet och folkstyre. Vårt folkstyre går via representativ makt. De…