demokraterna.org
EU
En fråga om EU, vara kvar eller lämna, kräver en omfattande diskussion och beslutas av medlemmarna. Det är angeläget att väga för och emot. En utredning om detta bör därför tillsättas som ger skäle…