demokraterna.org
Uppgörelse med Folkpartiet
Utbildning Folkpartiet har haft ansvaret för utbildningsfrågorna. Under deras styre i regeringsställning har svensk skola dalat katastrofalt vid en internationell jämförelse. Läraren har blivit adm…