demokraterna.org
Skola
Publicerat 17 jan 2013 /Börje Peratt Fram till att Alliansen tog över var skolan i statlig regi, en skola för alla. Ambitionen var en likställd, jämställd och demokratisk arbetsplats. Kritiken mot …