demokraterna.org
Säkerhet
Samhällets uppgift är att skapa säkerhet och trygghet för sin befolkning. För detta har staten traditionellt ett militärt försvar, en polis och en hemlig polis. Problemet är att dessa institutioner…