demokraterna.org
Reglering
Områden där samhället bör stärka och återta kontrollen Återreglera elmarknaden Avregleringen har inte gynnat medborgarna eller företagarna. Tvärtom har det berikat några få och gjort elförsörjninge…