demokraterna.org
Pedagogik och metoder
Utbildningen ska kunna erbjuda alternativ till pedagogiska metoder för att möta elevers behov. Den sokratiska metoden, majeutiken, kan ses som en grundform för alla pedagogiska metoder. Sokrates me…