demokraterna.org
Näringsliv-Arbetsmarknad
Politiskt är ofta frågorna om näringsliv och arbetsmarknad uppdelade i vattentäta skott. Det kan vara en olycklig uppdelning då man är helt beroende av varandra. Genom en helhetssyn kan man kanske …