demokraterna.org
Miljö och naturresurser
Naturen är ett gemensamt ansvar. Konsekvenserna av miljömisshandel på ett område kan drabba miljön vida omkring och ibland globalt. Därför kräver miljön ett förmynderi på samhällets alla nivåer kom…