demokraterna.org
Medmänsklighet
Utbildning i empati Om barn ska utbildas i något så är det medmänsklighet och empati. Detta är nämligen något som delvis lärs ut. Bäst är med goda förebilder. Idag utbildas istället många unga männ…