demokraterna.org
Massmedier/Public service
Starka och oberoende massmedier är en förutsättning för en fungerande demokrati. Det är viktigt att det finns fungerande mediebevakning i alla delar av landet och att det finns goda förutsättningar…