demokraterna.org
Löneutjämningsprincip
Löne- och bonusreglering omfattar även pension, fallskärmar och arvoden. EU har instiftat reglering för bonusar. Men följer företagen dessa? Rapport från FI ”Finansinspektionen (FI) har fått …