demokraterna.org
Livsmedel
Mat och vatten är nödvändigt för överlevnad och måste i ett välfärdssamhälle kunna erbjudas alla, även den som inte kan försörja sig själv. Ett problem idag är långa och dyrbara transporter. Vi vet…