demokraterna.org
Läraren och skolan
Lärarens jobb är att ge eleverna rätt utbildning, inte att stressas sönder av en övertung administration. Prioritering ska ligga på att ge goda kunskaper i basämnen. Att gå i skolan ska vara lustfy…