demokraterna.org
Kultur
Människan är i princip beroende av en kreativ och skapande kommunikation för att ge livet mening. Musik, bilder, konst, teater, dans, film, TV, radio genomsyrar våra liv dagligen och stundligen. Åt…