demokraterna.org
Jordbruket
Sedan Sverige blev medlem i EU är vår jordbrukspolitik helt och hållet en del av den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken, CAP (Common Agriculture Policy). Jordbrukspolitiken står idag för ca 4…