demokraterna.org
Jobb
Jobb kan delas upp i att vara löntagare och egen företagare. Lönerna sätts i samråd mellan arbetsmarknadens parter. Fackens uppgift är att ta löntagarnas parti. Men på många sätt har de duperats a…