demokraterna.org
Insändare: Den komplexa demokratin det bästa vi har
All diktatur är förfärlig, både kapitalistisk högerdiktatur och kommunistisk vänsterdiktatur. För att det inte skall bli alltför mycket slagsida i debatten efterlyses kapitalismens systemfel och hö…