demokraterna.org
Initiativtagaren
Här följer något om initiativtagarens bakgrund, erfarenheter. Motivet till initiativet och deklaration. Börje Peratt 63 år, (Wikipedia) gift med Ritva som varit arbetspartner och bästa vän sedan öv…