demokraterna.org
Ideologier, politiska och ideologiska
Genom historien har det utvecklats olika ideologier där ekonomiska intressen också får politiska uttryck. Ideologier är idéer om hur ett samhälle skall organiseras och styras (eller inte styras/ana…