demokraterna.org
Huvudnäringar
Sveriges huvudnäringar är traditionellt baserade på naturresurser. Sverige är i detta avseende rikt. Vi har vattenkraft, järn och andra metaller och vi har med vår långa kust förutsättningar för en…