demokraterna.org
Humanism
Humanism handlar om tolerans, respekt och försoning. Detta innebär att var och en har rätt till sin livsåskådning och sin tro. Det är en grundpelare i mänskliga rättigheter. Humanismen har inga gr…