demokraterna.org
Holistisk samhällssyn
Holism (av grekiska holos, ”hel”, ”odelad”), ett filosofiskt betraktelsesätt som innebär att helheten är större än summan av delarna. Motsatsen är reduktionism och att se v…