demokraterna.org
Hälsa
Hälsa är en fråga både om psyke och kropp. Psykisk hälsa och fysisk hälsa är integrerade med varandra. Därför är det angeläget med en vård som bygger upp människor känslomässigt, mentalt, intellekt…