demokraterna.org
Demokratiska partiet
Demokraterna Demokratiska partiet ”Demokraterna” refererar till en internationell politisk inriktning som ställer sig på den lilla människans sida, på jämlik samverkan mellan landsbygd …