demokraterna.org
FRA lagen
Om FRA Läs mer här Förutsättningarna för denna verksamhet finns fastställda i lag och regelverk. Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får ske endast i syfte att kartlägga 1. yttre militä…