demokraterna.org
Insändare: ”vägra skriva ut receptbelagda mediciner”?
Bästa medmänniskor, media/journalister och politiker Att skydda varandra, att hjälpa varandra, att vara goda medmänniskor, att utvecklas i tiden med att vara ett föredöme där vi alla tager ansvaret…