demokraterna.org
Försvarspolitik
Ett svenskt försvar byggde på allmän värnplikt mellan åren 1901 och 2010. Detta blev angeläget inför andra världskriget och då skedde en upprustning som kom alldeles för sent om Sverige skulle ha b…